ทรัพยากรธรรมชาติ

แอฟริกาเป็นดินแดนที่มีทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์และมีหลายประเภท ซึ่งจำแนกได้ดังนี้

5.1.ทรัพยากรดิน ทวีปแอฟริกาอยู่ในเขตร้อน ทำให้แร่ธาตุและสารอาหารย่อยสลายรวดเร็ว อีกทั้งลักษณะภูมิประเทศส่วนใหญ่ของทวีปแอฟริกาเป็นที่สูงจึงง่ายต่อการชะล้างพังทลาย ดินไม่อุดมสมบูรณ์ บริเวณที่มีดินอุดมสมบูรณ์ของทวีปแอฟริกา ได้แก่บริเวณลุ่มแม่น้ำต่างๆ

5.2. ทรัพยากรป่าไม้ แอฟริกามีพื้นที่ป่าไม้ประมาณ 1 ใน 5 ของพื้นที่ทวีปแต่บทบาทของป่าไม้ในด้านการค้าและอุตสาหกรรมยังมีไม่มากนัก ส่วนใหญ่นำมาใช้เพื่อการดำรงชีวิตของประชากรแอฟริกา ไม้ที่สำคัญได้แก่ ไม้เนื้อแข็งในเขตร้อน เช่น ไม้มะฮอกกานี ไม้โอซีบี

5.3. สัตว์ในธรรมชาติ ทวีปแอฟริกาเป็นทวีปที่มีสัตว์หลากหลายชนิด เนื่องจากมีทุ่งหญ้าที่เหมาะสมในการดำรงชีพของสัตว์กินพืช และสัตว์กินเนื้อ มรเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแห่งชาติขึ้นเพื่อป้องกันการลักลอบล่าสัตว์

ทวีปแอฟริกามีทุ่งหญ้าสะวันนาและทุ่งหญ้าสเตปป์ ทำให้เป็นแหล่งอาหารของสัตว์เป็นจำนวนมาก ทั้งสัตว์ที่กินพืชและสัตว์ที่กินเนื้อ จนได้รับฉายาว่า เป็น “The Big Five of Africa” ได้แก่ สิงโต ช้างแอฟริกา เสือดาว ควายป่า และแรด จนกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำหรับนักท่องเที่ยวที่ชอบดูสัตว์ เรียกว่า ซาฟารีแบบเปิด สามารถขัดรถไปเที่ยวชมได้ แต่ต้องได้รับการดูแลจากเจ้าหน้าที่

5.4 แร่

ทวีปแอฟริกามีทรัพยากรแร่มากมายหลายชนิด และเป็นสินค้าส่งออกที่สำคัญของทวีปแอฟริกา แร่ที่ผลิตได้แก่ ทองคำ ผลิตมากที่ประเทศแอฟริกาใต้และกานา เพชร ผลิตมากที่ประเทศแอฟริกาใต้ นามิเบีย และโมซัมบิก และแร่อื่นๆ เช่น เหล็ก


เป็นการร่อนแร่ในอดีตที่ชนผิวขาวเข้ามาล่าอาณานิคมในทวีปเพื่อเอาทรัพยากรแร่ธาตุเช่น เพชร ทองคำ

5.5. พลังงาน
แหล่งพลังงานที่สำคัญของชาวพื้นเมืองในทวีปแอฟริกา ได้แก่ ต้นไม้ และใบไม้ ปัจจุบันทวีปนี้มีอุตสาหกรรมมากขึ้น ซึ่งได้จากแหล่งพลังงานดังนี้
– ถ่านหิน ในประเทศสาธารณรัฐแอฟริกาใต้
– น้ำมันและก๊าซธรรมชาติ พบในทะเลทรายสะฮารา ประเทศที่ผลิตก๊าซธรรมชาติที่สำคัญ ได้แก่ ลิเบีย ไนจีเรีย อียิปต์ เป็นต้น

-พลังงานน้ำ มีการสร้างเขื่อนขนาดใหญ่เพื่อผลิตประแสไฟฟ้าที่สำคัญ ได้แก่เขื่ออัสวานในแม่น้ำไนล์ ประเทศอียิปต์ เป็นต้น

-นิวเคลียร์ มีแร่ยูเรเนียมจำนวนมากแต่ไม่นิยมนำมาใช้ผลิตประแสไฟฟ้า ประเทศที่ใช้พลังงานนิวเคลียร์ได้แก่ ประเทศสาธารณรัฐแอฟริกาใต้

เกี่ยวกับ kru puy social

เรารักสังคมศึกษาเพราะสังคมศึกษาสอนให้เรารักสังคม
ข้อความนี้ถูกเขียนใน Uncategorized คั่นหน้า ลิงก์ถาวร

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s