คลังเก็บรายเดือน: กรกฎาคม 2010

ปัญหาความแห้งแล้งในทวีปยุโรป

Written by คณะผู้แทนไทยประจำประชาคมยุโรป … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน Uncategorized | 12 ความเห็น

เที่ยวป่าแอฟริกา : คู่สร้างคู่สม

โพสท์ใน Uncategorized | ใส่ความเห็น

Africa From the Sky and other beautiful pictures

โพสท์ใน Uncategorized | 2 ความเห็น

AFRICA EXISTE

โพสท์ใน Uncategorized | 1 ความเห็น

Romantic Europe

โพสท์ใน Uncategorized | 3 ความเห็น

ภูมิอากาศ

1. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อสภาพภูมิอากาศ 1. … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน Uncategorized | 4 ความเห็น

ลักษณะทางกายภาพของทวีปยุโรป

ยุโรปอดีตเคยเป็นดินแดนที่เป็นผืนแผ่นดินล … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน Uncategorized | 19 ความเห็น